Türkçede En Sık Yapılan Yazım Yanlışları

Türkçede birçok kelime yazı dilinde yanlış kullanılıyor. Özellikle bazı kelimeler günlük hayatta sürekli duyulan kelimeler olduğu halde sıklıkla hatalı yazılıyor. Aslında yazım yanlışları ilkokulda öğrenilen bir konu olarak biliniyor. Ancak üniversite mezunu hatta yüksek lisans mezunu birçok kişi bile bazı kelimeleri yanlış yazıyor. Bu durum, bazı yabancı kökenli sözcüklerin Türkçenin ses özelliğine uygun olmamasından kaynaklanıyor. Fakat bazı Türkçe kökenli kelimeler bile zihinde yanlış şekilde yer edinmesi nedeni ile hatalı yazılabiliyor. Hatasız bir yazı için yazım kurallarını iyi bilmek gerekir.  Yazım yanlışları yapmaktan kurtulmak için öncelikle Türkçede en sık yapılan yazım yanlışlarının neler olduğu öğrenilmeli.

En Sık Yapılan Yazım Yanlışlarının Doğru Yazılışları

  •  ”Şey” daima ayrı yazılır. Örneğin; Çok şey, her şey, bir şey.
  •  ”Alt-üst” yer adı bildiriyorsa ayrı yazılır. Örneğin; yer altı, böbrek üstü. Ancak, akşamüstü sözcüğü gibi zaman bildiriyorsa bitişik yazılır.
  •  Üleştirme sayıları rakamla yazılmaz. 2’şer, 5’er şeklinde yazılmaz. İkişer, beşer şeklinde yazmak gerekir.
  •  ”Baş” sözcüğü ikilemeler hariç bitişik yazılır. Örneğin; baş başa, başa baş ayrı yazılır. Başçavuş, başvuru ve başhekim gibi sözcükler ise bitişik yazılır.
  •  ”Sever” sözcüğü daima bitişik yazılır. Örneğin; vatansever, hayvansever.
  •  Birçok ve birkaç sözcükleri bitişik yazılır. Belirsizlik durumu belirten birtakım sözcüğü de bitişik yazılır.
  •  Herhangi, herhalde, herkes sözcükleri bitişik yazılır.
  •  Bağlaç olan ”de/da” ayrı yazılır. Ek olan ”de/da” ise bitişik yazılır.
  •  İlgi zamiri ve sıfat olan ”ki” bitişik yazılır. Bağlaç olan ”ki” ayrı yazılır. Ancak belki, sanki, mademki, illaki, halbuki, oysaki, çünkü ve meğerki sözcüklerinde kullanılan ”ki” bağlaç olmasına rağmen kalıplaşmış sözcükler oldukları için bitişik yazılır.

Yazım Kuralları Neden Önemli?

Yazım kurallarına dikkat etmek anlatılmak istenilenin doğru şekilde aktarılmasını sağlar. Hatalı kullanılan sözcükler yazının akıcı olmasını önler. Yazım yanlışları olan bir yazı, okuyan kişiler tarafından farklı olarak anlaşılabilir. Bu nedenle anlatım bozukluklarının önüne geçmek için yazım kurallarına uyarak yazı yazmak gerekir. Ayrıca yazım kurallarına uymak kullanılan dile saygı göstermek için de gereklidir. Tüm bu nedenlerden dolayı yazım kurallarına dikkat etmek önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir